Ara

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öğretim Elemanları İçin Kılavuz Kitapçıklar Yayınlandı (12.05.2020-Güncellendi)

31.03.2020 03:58

Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (MAUN-UZEM) tarafından öğretim elemanlarının çevrimiçi ders oluşturmalarına rehberlik edecek  tanıtıcı dokümanlar hazırlandı. Dokümanlar Screencast O Matic, Youtube, Google Classroom ve Google Meet uygulamalarını kapsamaktadır. Bahsedilen dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Screencast O Matic (Ekran Kaydı Oluşturma)
Youtube (Ders Videolarını Yayınlama)
Google Classroom (Sanal Sınıf Oluşturma)
Google Meet (Canlı Ders Yapma)

 


12.05.2020

Öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme süreçlerine yönelik yeni doküman hazırlandı. Bahsedilen dokümana aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Google Classroom (Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirme)