Ara

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon-Vizyon

12.11.2021 11:46

Misyonumuz;

Uzaktan Eğitim alanındaki ihtiyaçları ve gelişmeleri takip edip, internet destekli eğitim-öğretimde verilen dersleri dinamik bir yapıya kavuşturmak ve bu alanda yeni atılımlar yaparak rekabetçi, yenilikçi bir merkez olmaktır. Muş Alparslan Üniversitesi öğretim elemanlarının uzaktan eğitim yoluyla verdiği dersleri yönetmek, öğrencilerine ve öğretim elemanlarına teknik alt yapı desteği sunarak eğitimin kalitesini arttırmak ve Muş Alparslan Üniversitesinde ihtiyaç duyulan eğitim programlarını uzaktan eğitim sistemiyle sağlayarak başarılı bir şekilde eğitimleri yürütmektir.

 

Vizyonumuz;

Öğretim elemanlarımızın sahip olduğu bilgi birikimini uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak topluma ulaştırmak, uzaktan eğitim ile verilen hizmetlerde uluslararası seviyede kaliteyi yakalamaktır. Bilgi paylaşımına açık, üretkenliğin desteklendiği bir ortam oluşturabilmektir.

Hızlı Erişim